Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Kosovës zhvillojnë takimin e përbashkët për programin e Certifikimit Bazuar në Testim

Me datë 7 nëntor 2018, në kuadër të Konferencës dhe Ekspozitës së 6-të të Përbashkët Ballkanike, “Uji dhe Natyra”, të organizuar nga SHUKALB dhe SHUKOS, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë (MIE) dhe  Ministria e Zhvillimit Ekonomik të Kosovës…

SHUKALB zhvillon me sukses kursin e trajnimit “Menaxhimi” për menaxherët e lartë të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime

Më 19-20 Shtator 2019, në Tiranë, SHUKALB zhvilloi me sukses kursin e trajnimit “Menaxhimi”.  Në trajnim morën pjesë menaxherët e lartë të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime Shkodër, Lezhë, Gramsh, Berat-Kuçovë, Gjirokastër dhe Poliçan dhe ajo u drejtua nga traineri Arian Gjorga,…