Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Konferenca “Shqipëri – Hungari: Sjellim Së Bashku Profesionistët e Biznesit dhe Ujit”

Me datë 10 Prill, Ambasada Hungareze, Shoqata Hungareze e Ujësjellësve (MaVíz), Ujësjellësi i Budapestit, në bashkëpunim me Shoqatën Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë (SHUKALB), organizuan Konferencën me titull “Shqipëri – Hungari: Sjellim së Bashku Profesionistët e Biznesit dhe Ujit”, në Plaza…