Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Request for Expressions of Interest – Project Coordinator

Location:                    Tirana, Albania Project:                      Sustainable Water Sector Capacity Development in Albania Position Title:            Project Coordinator Duration:                    until March 2019 The Water Supply and Sewerage Association of Albania (SHUKALB) is seeking to hire a person to fill the part-time position (50%) of…

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve organizon takimin mbi “Analizën e Performancës për Sektorin Ujësjellës Kanalizime, 2017”

Me datë 8 Maj 2018, në Tiranë, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve (AKUK) organizoi një takim me perfaqësues të shoqërive ujësjellës kanalizime, pushtetit vendor, donatorë, dhe aktorë të tjerë të sektorit.  Qëllimi i takimit ishte të prezantohej mbi ecurinë e…