Informohuni me të rejat më të fundit në lidhje me sektorin e ujësjellës kanalizimeve.


Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Request for Expressions of Interest – Moderators for the Delivery of Peer Exchanges on “Successful Infrastructure Waste Water Collection and Treatment Projects”

Grant Agreement:                         81247788 Project Title:                                  Delivering Capacity Development Products for Water Supply                           …

SHUKALB zhvillon me sukses trajnimin e RCDN-së mbi ”Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve”

Në datat 30 Shtator, 1, 2,7,8,9 Tetor 2020, SHUKALB zhvilloi me sukses trajnimin e RCDN-së mbi ”Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve”. Trajnimi u organizua në Tiranë, në Grand Hotel dhe u transmetua online për…

SHUKALB organizon trajnimin online mbi Sistemin Bazë të Menaxhimit të Mirëmbatjes në kuadër të projektit ” Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizme të Shqipërisë”

Në datat 15 – 16 Tetor 2020, SHUKALB organizoi një trajnim online për shoqëritë ujësjellës kanalizime që ndjekin fazën e dytë të projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë”. Qëllimi i trajnimit ishte njohja e stafit të…