Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Konferenca dhe Ekspozita e 6-të e Përbashkët Ballkanike “Uji dhe Natyra”: Një tjetër sukses i madh!

Në datat 7-9 nëntor 2018, Shoqata Ujësjellës Kanalizimeve e Shqipërisë (SHUKALB) në bashkëpunim me SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës) organizuan Konferencën dhe Ekspozitën e gjashtë të Përbashkët Ballkanike me temë “Uji dhe Natyra”, në Tiranë, Shqipëri.  Ky…

SHUKALB zhvillon Workshopin Rajonal mbi Certifikimin Bazuar në Testim në sektorin e ujit

Para fillimit të Konferencës së Përbashkët Ballkanike, më 7 nëntor, SHUKALB së bashku me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) të Shqipërisë organizuan një Workshop Rajonal mbi temë “Krijimi i një Programi Kombëtar Trajnimi dhe Certifikimi Bazuar në Testim për…