Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë organizon workshopin kombëtar mbi Ujin pa të Ardhura në Shqipëri

Më 17 prill 2019, në Tiranë, Projekti i USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore (PLGP) në koordinim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisës së Shqipërisë (MIE) organizoi workshopin kombëtar “Uji pa të Ardhura në Shqipëri”. Qëllimi i workshopit ishte prezantimi…