Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


SHUKALB merr pjesë në takimin e tretë të Bordit Këshillues të programit “Shërbime Këshilluese për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore”

Takimi i 3-të i Bordit Këshillues dhe Workshopi i 3-të i programit “Shërbime Këshilluese për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore” u organizuan në Beograd, Serbi më 11 dhe 12 prill 2018. Këto takime u zhvilluan…