Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Krijimi, Organizimi dhe Funksionimi i Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve

Përmes Vendimit më të fundit nr. 431, datë 11.7.2018, Këshilli i Ministrave të Shqipërisë vendosi krijimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM), e cila do të jetë në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Ky…

Afati i Fundit i Regjistrimit me Tarifa të Reduktuara po Afron!!! – Konferenca dhe Ekspozita e 6-të e Përbashkët Ballkanike

Nxitoni të kryeni regjistrimin me tarifa të reduktuara në Konferencën dhe Ekspozitën e 6-të të Përbashkët Ballkanike, që do të mbahet në Tiranë, Shqipëri, në datat 7 – 9 Nëntor 2018, në Expocity Albania.  Regjistrimi në Konferencë me tarifa të…