Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës organizon një takim të palëve të interesit në kuadër të Programit të Certifikimit Bazuar në Testim

Në vijim të angazhimit të saj për të rritur kapacitetet në sektorin e ujësjellës kanalizimeve, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) së Shqipërisë, ka rinisur punën për zhvillimin dhe krijimin e një trajnimi kombëtar dhe një programi të certifikimit bazuar…

SHUKALB merr pjesë në trajnimin mbi “Ciklin dhe Standartet e Menaxhimit në Dhënien e Trajnimeve” të projektit Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve (RCDN) për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

Projekti Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve (RCDN) për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve organizoi një trajnim katër ditor mbi “Ciklin dhe Standartet e Menaxhimit në Dhënien e Trajnimeve” në Tiranë, Shqipëri, më 26-29 qershor.  Grupi i synuar…