Informohuni me të rejat më të fundit në lidhje me sektorin e ujësjellës kanalizimeve.


Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Dy shkëmbime online të eksperiencave mes kolegëve për Projektet e Suksesshme të Infrastrukturës për Kanalizimet dhe Trajtimin e Ujit të Ndotur vijnë së shpejti

SHUKALB po planifikon të organizojë dy shkëmbime të eksperiencave mes kolegëve në formatin online, gjatë muajve nëntor dhe dhjetor 2020.  Shkëmbimet e eksperiencave mes kolegëve do të jenë një në nivel kombëtar dhe një në nivel rajonal dhe janë veçanërisht…

SHUKALB organizon tre ditë të trajnimit të RCDN-së mbi “Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve” për stafin e Menaxhimit të Mesëm në Bashki dhe ShaUK dhe të Njësisë së Zbatimit të Projekteve

Gjatë datave 30 shtator, 1, 2 tetor 2020, SHUKALB zhvilloi tre ditët e para të trajnimit mbi ” Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve”. Dhënia e këtij trajnimi u organizua në Tiranë, në Grand Hotel…