Informohuni me të rejat më të fundit në lidhje me sektorin e ujësjellës kanalizimeve.


Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Shoqëritë UK janë të ftuar të bashkohen – SHUKALB merr Grant nga GIZ ORF MMS për të mbështetur Bashkitë dhe Shoqëritë UK në Shqipëri për Menaxhimin e Krizës së COVID-19

SHUKALB ka marrë financim për një Grant Projekt të titulluar “ORF MMS – Sigurimi i Mbështetjes për Bashkitë dhe Shoqëritë UK Publike për Menaxhimin e Krizës Covid-19 në Shqipëri”, i autorizuar nga Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik…

SHUKALB organizon me sukses online dy shkëmbime të eksperiencave mes kolegëve për “Projektet e suksesshme të infrastrukturës së kanalizimeve dhe trajtimit të ujit të ndotur”

Gjatë datave 15, 16, 17 dhe 18 Dhjetor, 2020, SHUKALB organizoi me sukses Shkëmbimet e Eksperiencave mes Kolegëve për përmirësimin e njohurive për përgatitjen e projekteve të suksesshme të infrastrukturës së kanalizimeve dhe trajtimit të ujit të ndotur, të cilat…