Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


SHUKALB anketon Shoqëritë UK për planifikimin e dhënies së kurseve të tij të trajnimit për vitin 2018

Gjatë vitit 2017, SHUKALB në bashkëpunim me SHUKOS ndërmori Programin e Përbashkët të Trajnimit, duke dhënë gjithsej 14 kurse trajnimi, duke trajtuar çështjet teknike dhe menaxheriale të sektorit të ujësjellës kanalizimeve.  Kurset e trajnimit u organizuan në Shqipëri dhe Kosovë,…