Informohuni me të rejat më të fundit në lidhje me sektorin e ujësjellës kanalizimeve.


Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


SHUKALB merr pjesë në dy webinarë mbi “Menaxhimin e Ciklit të Projektit (MCP)” në kuadër të projektit “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)”

Gjatë janarit 2021, stafi i SHUKALB morri pjesë në dy trajnime virtuale si pjesë e një serie prej katër webinarësh që synojnë të ndihmojnë Shoqatat e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Menaxhimin e Ciklit të Projektit. Seria e webinarëve organizohen në…

SHUKALB zhvillon seminarin e parë mbi “Planin e Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimin e Krizave” në kuadër të projektit “Mbështetje për Bashkitë dhe Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Menaxhimin e Pandemisë Covid-19 në Shqipëri”

Me datë 21 dhe 22 Janar 2021, SHUKALB organizoi seminarin e parë të programit Plani i Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave në kuadër të projektit “Mbështetje për Bashkitë dhe Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Menaxhimin e Pandemisë Covid-19 në…