Voice of the Danube – Faqja më e re internetit e Shoqatës Ndërkombëtare e Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit Danub

Përdoruesit e faqeve të internetit iawd.at, danube-water-program.org, d-leap.org dhe danubis.org kanë përjetuar prej kohësh ngarkesa duke lundruar në këtë peizazh të “rritur në mënyrë organike” të katër web faqjeve duke i shërbyer një dhe të njëjtit komunitetit me informacion dhe…

Shënoni në kalendarin tuaj për Trajnimin mbi “Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë në sektorin e ujësjellës kanalizimeve“

Gjatë muajit shtator 2020, SHUKALB planifikon të japë një trajnim tre-ditor mbi “Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë në sektorin e ujësjellës kanalizimeve” në kuadër të projektit “Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve per Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe…