SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë workshopin e parë për vitin 2020 në kuadër të të programit të përbashkët të Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë

Më 20 maj 2020, SHUKALB dhe SHUKOS, organizuan workshopin me temë “Si të fillojmë me Benchmarking”, duke nisur kështu implementimin e ciklit të 6-të të programit të përbashkët të Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë. Workshopi u organizua online përmes…