SHUKALB zhvillon me sukses trajnimin “Hyrje në Menaxhimin e Integruar të Aseteve” për përfaqësuesit e Bashkive/Shoqërive UK dhe institucioneve të qeverisë qendrore

Elisabeta Poçi, Zëvendës Drejtore Ekzekutive, SHUKALB dhe pjesëmarrësit gjatë hapjes së trajnimit më 17 korrik 2020 Foto nga SHUKALB Më 15, 16 dhe 17 korrik 2020, SHUKALB zhvilloi me sukses trajnimin një ditor në ” Hyrje në Menaxhimin e Integruar…

Programi i D-LeaP i Krahasimit të Standardizuar (Benchmarking) për shoqëritë UK – Një mjet themelor për vetëvlerësimin e shoqërive UK

Benchmarking, mbledhja e treguesve të performancës dhe më pas krahasimi i performancës midis shoqërive UK me madhësi dhe kushte të ngjashme, është një mjet kryesor për të përmirësuar performancën e shoqërive UK. SHUKALB dhe SHUKOS kanë ofruar së bashku Programin…

SHUKALB organizon workshopin “Zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta të advokimit për furnizimin me ujë dhe kanalizimet në Shqipëri” së bashku me Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë dhe Shoqatën për Autonominë Vendore

Më 26 qershor 2020, SHUKALB në bashkëpunim me Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë (SHBSH)dhe Shoqatën për Autonominë Vendore (SHAV) organizuan një workshop me temë “Zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta të advokimit për furnizimin me ujë dhe kanalizimet në Shqipëri”. Workshopi…