SHUKALB organizon workshopin e parë të projektit “Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore”

Më 26 shkurt, në Rogner Hotel Tirana, SHUKALB organizoi workshopin e parë për nisjen e projektit “Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore” për shoqëritë ujësjellës kanalizime në Shqipëri dhe Kosovë. Workshopi u organizua…

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë workshopin rajonal të programit të përbashkët të D-LeaP Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë

Workshopi rajonal final për ciklin e katërt të Programit të Përbashkët të Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë u mbajt më 13 shkurt 2019, në ambientet e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Prishtinë, në Prishtinë, Kosovë.  Workshopi u ndoq nga koordinatorët…