SHUKALB merr pjesë në eventin e Trajnimit të Trajnerëve të organizuar nga RCDN për dhënien e “Shkëmbimit të eksperiencave mes kolegëve për Projektet e Suksesshme të Infrastrukturës për Kanalizimet dhe Trajtimin e Ujit të Ndotur”

Më 11 Dhjetor 2019, Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN) për Ujësjellës dhe Kanalizime në Evropën Jug-Lindore * organizoi në Shkup, Maqedonia Veriore, Trajnimin e Trainerëve (ToT) për dhënien e Produktit të Zhvillimit të Kapaciteteve ” Shkëmbimit të eksperiencave…

Progresi i SHUKALB në implementimin e Projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë”

Projekti “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë” i implementuar nga SHUKALB është në përfundim të fazës së parë të tij, e cila synon pajisjen me një regjistër të plotë të asseteve për çdo shoqëri ujësjellës kanalizime pjesëmarrëse.…