Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime vazhdojnë progresin me projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri”, zbatuar nga SHUKALB

Projekti Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri, të cilin SHUKALB po zbaton që nga muaji Mars 2019, vazhdon aktivitetet e tij në përputhje me rregullat e reja të vendosura nga qeveria Shqiptare në lidhje me situatën e…