SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë Trajnimin e parë të Trajnerëve dhe Trajnimin e Përdoruesve në kuadër të projektit “Menaxhimi i Aseteve – Shërbime Këshillimore për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”

SHUKALB dhe SHUKOS zhvilluan Trajnimin e Parë të Trajnuesve për stafin e tyre dhe Trajnimin e parë të Përdoruesve për stafin e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në kuadër të projektit ” Menaxhimi i Aseteve – Shërbime Këshillimore për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”,…

Request for Expressions of Interest – Train of Trainers to Training Delivery Expert

Location:                    Albania Project:                      Sustainable Water Sector Capacity Development in Albania Project ID No.:           AID-182-A-14-00001 Consulting Services: Local Expert(s) Position:                    Train of Trainers (ToT) Training Delivery Expert Type of Assignment: Short-term assignment (October 2017)   The Water Supply and Sewerage Association…