Ndërkombëtare

Enti Rregullator i Ujit të Shqipërisë merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të 18-të të Shoqatës Evropiane të Rregullatorëve të Ujit

Më 21-22 maj 2019, në Vilnius, Lituani, u organizua Asambleja e Përgjithshme e 18-të e Shoqatës Evropiane të Rregullatorëve të Ujit (WAREG).  Eventi u prit nga Komisioni Kombëtar për Kontrollin e Energjisë dhe Çmimet e Lituanisë. Enti Rregullator i Ujit…

SHUKALB zhvillon Workshopin Rajonal mbi Certifikimin Bazuar në Testim në sektorin e ujit

Para fillimit të Konferencës së Përbashkët Ballkanike, më 7 nëntor, SHUKALB së bashku me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) të Shqipërisë organizuan një Workshop Rajonal mbi temë “Krijimi i një Programi Kombëtar Trajnimi dhe Certifikimi Bazuar në Testim për…