Kombëtare

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Durrës përfundon me sukses investimet e ujësjellësit dhe trajtimit të ujërave të ndotura në Gjirin e Lalëzit

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Durrës (UK Durrës) ka përfunduar sëfundmi projektin për ndërtimin e kolektorit kryesor të ujërave të ndotura dhe Impiantit të Trajtimit të Ujërave të Ndotura (ITUN) për zonën turistike të Gjirit të Lalëzit.  Ky projekt parashikonte ndërtimin e…