Kombëtare

SHUKALB dhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë organizojnë një aktivitet të përbashkët në kuadër të Projektit “Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve”(RCDN)

Më 25 janar 2019, në Tiranë, SHUKALB dhe Shoqata e Bashkive të Shqipërisë organizuan eventin promocional me temë “Organizim efikas dhe menaxhim efektiv i shërbimeve të ujit dhe kanalizimeve përmes planifikimit të investimeve“.  Ky ishte aktiviteti i parë i organizuar…

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë nis zbatimin e projektit per zgjerimin e kapacitetit të Impiantit të Bovillës për Trajtimin e Ujit të Pijshëm

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Tiranë (UKT) ka nisur zbatimin e njërit prej investimeve më të rëndësishme dhe me ndikim madhor në furnizimin e konsumatorëve të saj.  Pas 20 vitesh që nga vënia në punë e impiantit të përpunimit të ujit Bovillë,UKT…