Kombëtare

Projekti i ri i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë synon të përmirësojë rrënjësisht shërbimin e furnizimit me ujë për qytetarët

Bashkia e Rrogozhinës ka ndërmarrë një projekt për rindërtimin e rrjetit të ujësjellësit.  Problemet me rrjetin aktual kanë të bëjnë kryesisht me amortizimin dhe mosfunksionimin e linjave ekzistuese pjesërisht të shtrira në zonën e qytetit.  Linja e furnizimit me ujë…