Lajme

SHUKALB dhe SHUKOS Organizojnë Trajnimin e dytë të Trajnerëve dhe Trainimin “GIS i Avancuar/Menaxhimi i të dhënave në Rrjet” në kuadër të Projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”

Më 2, 3 dhe 4 Tetor 2019, në Prishtinë, Kosovë, SHUKALB dhe SHUKOS organizuan trajnimin e dytë të trajnerëve (ToT) dhe trajnimin e dytë të “GIS i Avancuar/Menaxhimi i të dhënave në Rrjet”, në kuadër të Projektit “Menaxhimi i Aseteve…