Rajonale

SHUKALB merr pjesë në trajnimin mbi “Ciklin dhe Standartet e Menaxhimit në Dhënien e Trajnimeve” të projektit Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve (RCDN) për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve

Projekti Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve (RCDN) për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve organizoi një trajnim katër ditor mbi “Ciklin dhe Standartet e Menaxhimit në Dhënien e Trajnimeve” në Tiranë, Shqipëri, më 26-29 qershor.  Grupi i synuar…