Rajonale

SHUKALB merr pjesë në takimin e katërt të Bordit Këshillues të projektit “Shërbime Këshilluese për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore”

Takimi i 4-t i Bordit Këshillues dhe Workshopi i 4-t i projektit ” Shërbime Këshilluese për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore” u zhvilluan në Bijeljina, Bosnjë dhe Hercegovinë më 5 dhe 6 dhjetor 2018. Takimet…

Konferenca dhe Ekspozita e 6-të e Përbashkët Ballkanike “Uji dhe Natyra”: Një tjetër sukses i madh!

Në datat 7-9 nëntor 2018, Shoqata Ujësjellës Kanalizimeve e Shqipërisë (SHUKALB) në bashkëpunim me SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës) organizuan Konferencën dhe Ekspozitën e gjashtë të Përbashkët Ballkanike me temë “Uji dhe Natyra”, në Tiranë, Shqipëri.  Ky…

SHUKALB zhvillon Workshopin Rajonal mbi Certifikimin Bazuar në Testim në sektorin e ujit

Para fillimit të Konferencës së Përbashkët Ballkanike, më 7 nëntor, SHUKALB së bashku me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë (MIE) të Shqipërisë organizuan një Workshop Rajonal mbi temë “Krijimi i një Programi Kombëtar Trajnimi dhe Certifikimi Bazuar në Testim për…

Workshopi rajonal para-konferencë mbi programin e përbashkët të Benchmarking HUB të SHUKOS-SHUKALB

Workshopi rajonal mbi Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë u organizua më 7 nëntor në ambientet e Expocity Albania, Tiranë, përpara fillimit të Konferencës dhe Ekspozitës së 6-të Përbashkët Ballkanike. Programi drejtohet dhe koordinohet nga Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit…