Rajonale

Workshopi “Planifikimi i sigurisë së ujit dhe menaxhimi i krizave” në Konferencën e PRU-ve të Evropës Lindore, 7-8 Maj 2018, Zagreb, Kroaci

  IAWD me mbështetjen e Programit të Ujit të Danubit dhe Qendrës Globale për Reduktimin e Katastrofave dhe Rimëkëmbjen (GFDRR) do të organizojë një workshop të shkurtër mbi “Planifikimin e sigurisë së ujit dhe menaxhimin e krizave” në kuadër të…

SHUKALB anketon Shoqëritë UK për planifikimin e dhënies së kurseve të tij të trajnimit për vitin 2018

Gjatë vitit 2017, SHUKALB në bashkëpunim me SHUKOS ndërmori Programin e Përbashkët të Trajnimit, duke dhënë gjithsej 14 kurse trajnimi, duke trajtuar çështjet teknike dhe menaxheriale të sektorit të ujësjellës kanalizimeve.  Kurset e trajnimit u organizuan në Shqipëri dhe Kosovë,…