Rajonale

Një Shoqëri Ujësjellës Kanalizime moderne, një fuqi punëtore e ndryshme: MERRNI PJESË TANI NË NJË VLERËSIM TË FUQISË PUNËTORE

Programi i Ujit të Danubit dhe Banka Botërore kërkojnë kompani shembull ujësjellës kanalizme në rajonin e Danubit, të cilat janë të interesuara të ofrojnë një ambjent pune të ekuilibruar dhe gjithëpërfshirës dhe mundësi të barabarta për talente të reja të…