Rajonale

SHUKALB organizon workshopin e parë të projektit “Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore”

Më 26 shkurt, në Rogner Hotel Tirana, SHUKALB organizoi workshopin e parë për nisjen e projektit “Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore” për shoqëritë ujësjellës kanalizime në Shqipëri dhe Kosovë. Workshopi u organizua…

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë workshopin rajonal të programit të përbashkët të D-LeaP Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë

Workshopi rajonal final për ciklin e katërt të Programit të Përbashkët të Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë u mbajt më 13 shkurt 2019, në ambientet e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Prishtinë, në Prishtinë, Kosovë.  Workshopi u ndoq nga koordinatorët…

SHUKALB merr pjesë në takimin e katërt të Bordit Këshillues të projektit “Shërbime Këshilluese për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore”

Takimi i 4-t i Bordit Këshillues dhe Workshopi i 4-t i projektit ” Shërbime Këshilluese për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore” u zhvilluan në Bijeljina, Bosnjë dhe Hercegovinë më 5 dhe 6 dhjetor 2018. Takimet…

Konferenca dhe Ekspozita e 6-të e Përbashkët Ballkanike “Uji dhe Natyra”: Një tjetër sukses i madh!

Në datat 7-9 nëntor 2018, Shoqata Ujësjellës Kanalizimeve e Shqipërisë (SHUKALB) në bashkëpunim me SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës) organizuan Konferencën dhe Ekspozitën e gjashtë të Përbashkët Ballkanike me temë “Uji dhe Natyra”, në Tiranë, Shqipëri.  Ky…