Newsletter

Shoqëritë UK janë të ftuar të bashkohen – SHUKALB merr Grant nga GIZ ORF MMS për të mbështetur Bashkitë dhe Shoqëritë UK në Shqipëri për Menaxhimin e Krizës së COVID-19

SHUKALB ka marrë financim për një Grant Projekt të titulluar “ORF MMS – Sigurimi i Mbështetjes për Bashkitë dhe Shoqëritë UK Publike për Menaxhimin e Krizës Covid-19 në Shqipëri”, i autorizuar nga Ministria Federale Gjermane e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik…

Mundësi për Shoqëritë ujësjellës kanalizime për t’u bashkuar – SHUKALB merr Grant për të Mbështetur Shoqëritë UK në Shqipëri në Zhvillimin e Planeve të Sigurisë së Ujit dhe të Menaxhimit të Krizave në kontekstin e COVID-19

Në përputhje me përpjekjet e tij për të siguruar mbështetje për shoqëritë UK anëtare në përballjen me pandeminë COVID-19, SHUKALB ka marrë financim për një Grant Projekt të titulluar “ORF MMS – Sigurimi i Mbështetjes për Bashkitë dhe Shoqëritë UK…