Newsletter

Projekti i ri i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë synon të përmirësojë rrënjësisht shërbimin e furnizimit me ujë për qytetarët

Bashkia e Rrogozhinës ka ndërmarrë një projekt për rindërtimin e rrjetit të ujësjellësit.  Problemet me rrjetin aktual kanë të bëjnë kryesisht me amortizimin dhe mosfunksionimin e linjave ekzistuese pjesërisht të shtrira në zonën e qytetit.  Linja e furnizimit me ujë…

SHUKALB merr pjesë në takimin e katërt të Bordit Këshillues të projektit “Shërbime Këshilluese për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore”

Takimi i 4-t i Bordit Këshillues dhe Workshopi i 4-t i projektit ” Shërbime Këshilluese për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore” u zhvilluan në Bijeljina, Bosnjë dhe Hercegovinë më 5 dhe 6 dhjetor 2018. Takimet…