Newsletter

SHUKALB zhvillon me sukses trajnimin e RCDN-së mbi ”Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve”

Në datat 30 Shtator, 1, 2,7,8,9 Tetor 2020, SHUKALB zhvilloi me sukses trajnimin e RCDN-së mbi ”Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë në Sektorin e Ujësjellës Kanalizimeve”. Trajnimi u organizua në Tiranë, në Grand Hotel dhe u transmetua online për…

SHUKALB organizon trajnimin online mbi Sistemin Bazë të Menaxhimit të Mirëmbatjes në kuadër të projektit ” Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizme të Shqipërisë”

Në datat 15 – 16 Tetor 2020, SHUKALB organizoi një trajnim online për shoqëritë ujësjellës kanalizime që ndjekin fazën e dytë të projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë”. Qëllimi i trajnimit ishte njohja e stafit të…