Newsletter

Programi i D-LeaP i Krahasimit të Standardizuar (Benchmarking) për shoqëritë UK – Një mjet themelor për vetëvlerësimin e shoqërive UK

Benchmarking, mbledhja e treguesve të performancës dhe më pas krahasimi i performancës midis shoqërive UK me madhësi dhe kushte të ngjashme, është një mjet kryesor për të përmirësuar performancën e shoqërive UK. SHUKALB dhe SHUKOS kanë ofruar së bashku Programin…

SHUKALB organizon workshopin “Zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta të advokimit për furnizimin me ujë dhe kanalizimet në Shqipëri” së bashku me Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë dhe Shoqatën për Autonominë Vendore

Më 26 qershor 2020, SHUKALB në bashkëpunim me Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë (SHBSH)dhe Shoqatën për Autonominë Vendore (SHAV) organizuan një workshop me temë “Zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta të advokimit për furnizimin me ujë dhe kanalizimet në Shqipëri”. Workshopi…

SHUKALB merr pjesë në webinar-ët e organizuar nga Projekti ” Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)” mbi “Menaxhimin e Ciklit të Projektit (MCP)”

Në datat 28 maj, 11 dhe 25 qershor 2020, Projekti ” Rrjeti Rajonal i Zhvillimit të Kapaciteteve për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimet (RCDN)”, organizoi tre webinarë me temë “Menaxhimi i Ciklit të Projektit (MCP)” me fokus mbi Monitorimin dhe…