Newsletter

Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime vazhdojnë progresin me projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri”, zbatuar nga SHUKALB

Projekti Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri, të cilin SHUKALB po zbaton që nga muaji Mars 2019, vazhdon aktivitetet e tij në përputhje me rregullat e reja të vendosura nga qeveria Shqiptare në lidhje me situatën e…

SHUKALB dhe SHUKOS organizojnë sëbashku webinarin me temë “Planet e Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave – Mjete të nevojshme në menaxhimin e Shoqërive Ujësjellës Kanalizime”

Më 30 korrik 2020, SHUKALB së bashku me SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës) organizuan me sukses webinarin me temë “Planet e Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave – Mjete të nevojshme në menaxhimin e Shoqërive Ujësjellës…