Newsletter

SHUKALB merr pjesë në “Trajnimin Specifik të Trajnerëve – Zhvillimi i Kompetencave të Integruara të Menaxhimit të Aseteve” të RCDN-së

Projekti Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN) organizoi në 10-12 Shtator 2019, në Bihać, Bosnje dhe Hercegovinë, Trajnimin specifik të Trajnerëve (ToT) mbi “Prezantimin e Zhvillimit të Kompetencës së Menaxhimit të Aseteve”.  Moduli i ToT-së u zhvillua nga Aquasan…

SHUKALB dhe SHUKOS Organizojnë workshopin e 3-të të programit të përbashkët të Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë

SHUKALB dhe SHUKOS organizuan Workshopin e 3-të të të programit të përbashkët të Benchmarking HUB për Kosovën dhe Shqipërinë për vitin 2019, më 13 shtator, në ambientet e Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër (UK Shkodër).  Në workshop morën pjesë koordinatorët e…

Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve nis Programin Kombëtar të Trajnimit dhe Certifikimit Bazuar në Testim për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri

Me datë 2 shtator 2019, Agjencia Kombëtare e Ujësjellës-Kanalizimeve dhe Infrastrukturës së Mbetjeve (AKUM), u ka dërguar një shkresë zyrtare të gjithë Shoqërive Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë duke u kërkuar të identifikojnë pozicionet dhe stafin aktual në këto pozicione të…