Newsletter

Regjistrimet për Programet Efiçenca e Energjisë dhe Menaxhimi i Aseteve janë ende të hapura

SHUKALB është duke u përgatitur për të filluar dhënien e dy programeve të rëndësishme të zhvillimit të kapaciteteve në vitin 2019: Efiçenca e Energjisë në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime Menaxhimi i Integruar i Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime Kostot e energjisë…