Konferenca dhe Ekspozita e Përbashkët Ballkanike

Qëllimi i Konferencës është të stimulojë dialogun midis aktorëve të ndryshëm për të ofruar mundësi për shkëmbimin e përvojave dhe njohurive, si dhe ndarjen e praktikave më të mira në sektorin e ujit, në përpjekje për të ndihmuar më tej zhvillimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në rajonin e Ballkanit. Konferenca mbledh menaxherë të shoqërive, hartues politikash, kërkues, dhe investitorë në sektorin e ujit nga e gjithë Shqipëria, Ballkani Perëndimor dhe Evropa.

SHUKALB ka organizuar Konferencën dhe Ekspozitën Vjetore që prej themelimit të tij në 2000, deri në 2012. Në 2013, pas një marrëveshje me Shoqatën e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS), SHUKALB së bashku me SHUKOS organizojnë Konferencën dhe Ekspozitën e Përbashkët Ballkanike, e cila mbahet çdo vit në javën e parë të nëntorit duke alternuar vendndodhjen e saj midis Tiranës dhe Prishtinës.

Për më shumë informacion mbi Konferencën & Ekspozitën, ju lutem vizitoni faqen e internetit: http://balkansjointconference.org