Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


SHUKALB merr pjesë në takimin e tryezës së rrumbullakët të IAWD-së të Shoqatave Ujësjellës Kanalizime të Rajonit të Danubit dhe të Këshillit të Komitetit të D-LeaP

Më 26-27 nëntor 2019, në Vjenë, Austri, Shoqata Ndërkombëtare e Kompanive Ujësjellës Kanalizime në Zonën e Mbulimit të Lumit Danub (IAWD) organizoi takimin e radhës të Këshillit të Komitetit të D-LeaP paralelisht me tryezën e rrumbullakët të IAWD-së të shoqatave…