Informohuni me të rejat më të fundit në lidhje me sektorin e ujësjellës kanalizimeve.


Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Histori frymëzuese sesi Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime po ndryshojnë jetën e komuniteteve të tyre rurale – Shoqëria Ujësjellës Gramsh siguron ujë të pandërprerë në fshatin Shembërdhenj

Që nga viti 2016, në zbatim të VKM nr.63, datë 27.01.2016 “Për organizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit me ujë të pijshëm,grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”, njësitë e qeverisjes vendore në Shqipëri kanë marrë përgjegjësi…