Informohuni me të rejat më të fundit në lidhje me sektorin e ujësjellës kanalizimeve.


Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Mundësi për Shoqëritë ujësjellës kanalizime për t’u bashkuar – SHUKALB merr Grant për të Mbështetur Shoqëritë UK në Shqipëri në Zhvillimin e Planeve të Sigurisë së Ujit dhe të Menaxhimit të Krizave në kontekstin e COVID-19

Në përputhje me përpjekjet e tij për të siguruar mbështetje për shoqëritë UK anëtare në përballjen me pandeminë COVID-19, SHUKALB ka marrë financim për një Grant Projekt të titulluar “ORF MMS – Sigurimi i Mbështetjes për Bashkitë dhe Shoqëritë UK…