Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


SHUKALB organizon workshopin 2-të të Projektit “Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Evropën Juglindore”

Më 6 dhe 7 Shkurt 2020, në Hotel Hilton Garden Inn në Tiranë, SHUKALB dhe SHUKOS (Shoqata e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës) organizuan workshopin e dytë të Projektit ” Shërbimet Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime…