Informohuni me të rejat më të fundit në lidhje me sektorin e ujësjellës kanalizimeve.


Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime vazhdojnë progresin me projektit “Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri”, zbatuar nga SHUKALB

Projekti Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri, të cilin SHUKALB po zbaton që nga muaji Mars 2019, vazhdon aktivitetet e tij në përputhje me rregullat e reja të vendosura nga qeveria Shqiptare në lidhje me situatën e…