Menaxhimi i Aseteve Shërbime Këshillimore për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime

Ky Program ofron asistencë teknike, program kompjuterik dhe zhvillim të kapaciteteve për një grup të përzgjedhur prej rreth 110 Shoqëri UK nga Ballkani Perëndimor (Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Mal i Zi dhe Serbi) për të kryer një gamë të plotë aktivitetesh në fushën e Menaxhimit të Aseteve për Shoqëritë UK.

Programi ka filluar në vitin 2017 për Shoqëritë UK në Bosnje-Hercegovinë, Serbi, Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi dhe që nga janari 2019 është i disponueshëm edhe për Shoqëritë UK në Shqipëri dhe Kosovë.

Per me teper informacion rreth Programit klikoni linkun.