Kalendari i Trajnimeve dhe Programeve të ardhshme

 

Kalendari për trajnimet dhe programet e zhvillimit të kapaciteteve të cilat do të ofrohen gjatë vitit 2020
Koha e Zhvillimit Titulli i Trajnimit Vendodhja