Informohuni me të rejat më të fundit në lidhje me sektorin e ujësjellës kanalizimeve.


Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


SHUKALB mbështet Entin Rregullator të Ujit për prezantimin e Metodologjisë së re për Miratimin e Tarifave të Shërbimeve Ujësjellës-Kanalizime në Shqipëri

Gjatë datave 6, 13, 27 maj dhe 3 qershor 2022, Enti Rregullator i Ujit (ERRU), në bashkëpunim me SHUKALB organizuan 4 seminare rajonale mbi prezantimin e Metodologjisë së re për Miratimin e Tarifave të Shërbimeve Ujësjellës-Kanalizime. Seminaret u organizuan me…