SHUKALB nis programin e RCDN-së të zhvillimit të kapaciteteve me temë ”Hyrje në Sistemet e Kanalizimeve dhe Ujërave të Ndotura për Menaxherët dhe Inxhinierët”

Më 22 dhe 23 shtator 2022, në Tiranë, SHUKALB zhvilloi me sukses trajnimin 2-ditor me temë “Aspekte Rregullatore dhe të Financimit për Ujërat e Ndotur”, në kuadër të Programit të Zhvillimit të Kapaciteteve “Hyrje në Sistemet e Kanalizimeve dhe Trajtimit…

Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive e SHUKALB emërohet Anëtare e Bordit të Drejtorëve të Shoqatës Ndërkombëtare të Ujit (IWA)

SHUKALB është krenar të sjellë në vëmendjen e lexuesve të Burimit se Drejtorja jonë Ekzekutive, Elisabeta Poçi, është emëruar si anëtare e Bordit të Drejtorëve të Shoqatës Ndërkombëtare të Ujit (IWA). Emërimi u miratua gjatë Mbledhjes së Asamblesë Drejtuese të…