Letrat e Pozicionit

Letër Pozicionimi: Aplikimi i Produkteve të Menaxhimit të Aseteve dhe Zhvillimi i Kapaciteteve të Njësive të Qeverisjes Vendore/Shoqërive Ujësjellës Kanalizime

Për të shkarkuar dokumentin klikoni KËTU.

 

 

 

Letër Pozicionimi: Për Integrimin më të Mirë të Zhvillimit të Kapaciteteve në Planet e Investimeve Kapitale

Për të shkarkuar dokumentin klikoni KËTU.

 

 

 

 

 

Letër Pozicionimi: Mbi Përmirësimin e Kornizës Rregullatore për Menaxhimin e Aseteve (MA) në Nivel Vendor

Për të shkarkuar dokumentin klikoni KËTU.