Newsletter

Projekti RCDN organizon në Tiranë Trajnimin specifik të Trajnerëve për Programin e Ujërave të Ndotura me temë “Hyrje në Sistemet e Kanalizimeve dhe Trajtimit të Ujërave të Ndotura për Menaxherët dhe Inxhinierët”

Në datat 7-10 Qershor 2022, Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve për Shërbimet e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve (RCDN), organizoi në Tiranë Trajnimin specifik 3.5 ditor të Trajnerëve (ToT) për Programin e zhvillimit të kapaciteteve të Ujërave të Ndotura…

SHUKALB organizon me sukses Trajnimin e Avancuar të Fazës Platin në kuadër të Projektit “Shërbime Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve për Kompanitë e Ujit në Evropën Juglindore”

Gjatë datave 1-3 qershor 2022, SHUKALB në bashkëpunim me Shoqatën e Ujësjellësve dhe Kanalizimit të Kosovës (SHUKOS) organizuan me sukses trajnimin 3-ditor të Fazës Platin lidhur me temën e Auditimit të Ujit, për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime (UK) në Shqipëri dhe…