Na Kontaktoni

Shoqata e Ujësjellës Kanalizime të Shqipërisë

Rruga “Pjeter Bogdani”, P. 39/1, K. 5, Ap. 3, Tirana, Albania
Tel: (+355/4) 2245 101
Fax: (+355/4) 2245 101

E-mail:  info@shukalb.al
Web:    www.shukalb.al

Na dergoni E-Mail

Emri *

Email *

Tel/Fax *

Subjekti

Mesazhi Juaj