Programe

Programet Edukuese dhe Ndërgjegjësuese të SHUKALB-it për Ujin

SHUKALB ka një angazhim serioz lidhur me ndërgjegjësimin dhe investimin në të ardhmen e sektorit të ujit. Sipas këtij angazhimi, sjellja e çëshjeve të ujit në vëmendjen e sa më shumë njerëzve zë një vend të rëndësishëm në punën e shoqatës. Çdo program fokusohet në rritjen e ndërgjegjësimit në nivele të ndryshme të shoqërisë, në mbrojtjen dhe përdorimin e burimeve ujore. Programet e udhëhequra nga SHUKALB përfshijnë:

Programi “Miqtë e Ujit”

Programi “Miqtë e Ujit”

  • Programi i Ndërgjegjësimit të Fëmijëve për Ujin “Miqtë e Ujit”
  • Programi “Sfida Botërore e Monitorimit të Ujit”
  • “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme
  • Programi i Praktikës Verore për Studentët
  • Profesionistët e Rinj të Ujit të Shqipërisë
  • Dita Botërore e Ujit
  • Java Kombëtare e Ujit

Këto programe janë të financuara nga kompani lokale Shqiptare.

World Water Monitoring Challenge, 2012

Sfida Botërore e Monitorimit të Ujit , 2012

World Water Day, 2010

Dita Botërore e Ujit , 2010

Young Water Professionals in Hawle Company, Austria, 2011

Profesionistët e Rinj të Ujit në kompaninë Hawle, Austri, 2011

National Water Week Poster, 2013

Posteri i Javës Kombëtare të Ujit, 2013

University Student Summer Internship, 2010

Programi i Praktikës Verore të Studentëve, 2010