Java Kombëtare e Ujit

Objektivi

Me vendim të Këshillit të Ministrave datë 10.09.2008, nr. 1248, java e parë e Nëntorit është shpallur “Java Kombëtare e Ujit” për Shqipërinë. Gjatë kësaj jave SHUKALB organizon një sere aktivitetesh.

Struktura

Aktivitetet e zhvilluara gjatë “Javës Kombëtare të Ujit” në Shqipëri janë:

  • Konferenca dhe Ekspozita Vjetore
  • Ekspozita e Arteve “Uji Nëpërmjet Syve të Fëmijëve”
  • Shpërndarja e posterave sensibilizues në të gjithë Shqipërinë
  • Talk show për programin e fëmijëve “Miqtë e Ujit” dhe “Javën Kombëtare të ujit” në tërësi
  • Workshop-e me tema të ndryshme në fushën e ujit, etj.
The Children’s Program “Friends of Water

Programi i Fëmijëve “Miqtë e Ujit” bëhet pjesë e një Talk Show në TV Klan, 2013

Historiku

 

Poster of National Water Week, 2013

Posteri I Javës Kombëtare të Ujit, 2013

Young Water Professionals site visit, 2012

Vizitë e Profesionistëve të Rinj të Ujit, 2012

Children’s Art  Exhibit, 2010

Ekspozita e fëmijëve “Uji nëpërmjet syve të fëmijëve, 2010

Annual Conference and Exhibition, 2012

Ekspozita Vjetore, 2012