Projektet

SHUKALB ndjek grante të projekteve të cilat krijojnë vlera në shkëmbimin e njohurive në sektorin e ujit dhe mundësisë që profesionistët e rinj të fitojnë me shumë eksperiencë në profesionin e tyre.