Shërbime Këshillimore për Menaxhimin e Aseteve për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime ne Evropën Jug-Lindore

Ky Program ofron asistencë teknike, program kompjuterik dhe zhvillim të kapaciteteve për një grup të përzgjedhur prej rreth 110 Shoqëri UK nga Ballkani Perëndimor (Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Mal i Zi dhe Serbi) për të kryer një gamë të plotë aktivitetesh në fushën e Menaxhimit të Aseteve për Shoqëritë UK.

Programi ka filluar në vitin 2017 për Shoqëritë UK në Bosnje-Hercegovinë, Serbi, Maqedoninë e Veriut dhe Mal të Zi dhe që nga janari 2019 është i disponueshëm edhe për Shoqëritë UK në Shqipëri dhe Kosovë.

Për më tepër informacion rreth Programit klikoni broshurën ose shikoni videon më poshtë.