Rrjeti Rajonal i Njohurive për Menaxhimin më të Mirë të Ujit të Përdorur, 2011-2013

Ky projekt ishte një veprimtari e përbashkët e Partneritetit të Ballkanit Perëndimor dhe u themelua nga GIZ nën Fondin e Hapur Rajonal. Qëllimi i projektit ishte përmirësimi i njohurive rajonale mbi teknologjitë e përshtatshme të trajtimit të ujit të përdorur në komunitete me më pak se 10,000 njerëz. (Buxheti Total: Eur 280,000, pjesa e SHUKALB: Eur 80,000)