Zhvillimi i një Kornize dhe Model Biznesi për një Qendër Trajnimi Rajonale e Ujësjellës Kanalizmeve në Ballkanin Perëndimor (2014-2015)

Ky ishte një grant projekt konkurrues nën Projektin e Ujit për Danubin. Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte zhvillimi ,në mënyrë të detajuar, i Kornizës dhe Modelit të Biznesit për Qendrën Rajonale të Trajnimit që do t’i shërbejë fillimisht Ballkanit Perëndimor. Filozofia e Qendrës së Trajnimit është fokusimi në ofrimin e trajnimit dhe jo për të krijuar asete fikse për trajnim. (Buxheti: (Eur 58.000 me 10% te kostove nga SHUKALB)