Zhvillimi i një Kursi Trajnimi për Përgatitjen e një Plani Strategjik Biznesi për Shoqatat e Ujit (2014-2015)

Ky ishte një grant projekt konkurrues nën Projektin e Ujit për Danubin. Objektivi i përgjithshëm i projektit ishte zhvillimi i një kursi trajnimi formal, plotësisht i dokumentuar, që mund të përdoret për të forcuar kapacitetet e shoqatave kombëtare të ujit duke ofruar trajnime formale dhe një manual referimi në përgatitjen e një Plani Strategjik Pesë-Vjeçar, dhe procesin për rishikimin dhe përditësimin vjetor te Planit. (Buxheti: Eur 58.000 me 10% te kostove nga SHUKALB)