Organet Drejtuese

governance

Asambleja e Pergjithshme e Shoqatës

Asambleja e Përgjithshme e Shoqatës përbëhet nga të gjithë anëtarët e të gjitha kategorive, të cilët kanë paguar detyrimet aktuale sipas kuotave vjetore të përcaktuara nga Shoqata. Të gjithë anëtarët janë të autorizuar të zgjedhin anëtarët e Bordit Drejtues sipas kategorive të anëtarësimit.

Bordi i Drejtorëve

Bordi i Drejtorëve përbëhet nga jo më pak se tetë (8) anëtarë dhe zgjidhet një herë në tre vjet nga Anëtarët e SHUKALB si më poshtë: Drejtorë të Shoqërive (8) me dy (2) të zgjedhur nga secila nga katër rajonet e përcaktuara të vendit; një (1) përfaqësues nga anëtarët e Sektorit Privat; një (1) përfaqësues nga anëtarët e Institucioneve Publike, dhe një (1) përfaqësues nga Anëtarët Individë. Gjithashtu, Profesionistët e Rinj të Ujit të Shqipërisë përfaqësohen në Bord nga Kryetari i tyre.

Petrit Tare President Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Korçë
Elton Kacidhja Anëtar Bordi Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë
Spartak Kovaci Anëtar Bordi Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Durrës
Elona Hodaj  Anëtar Bordi  Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Vlorë
Mark Molla Anëtar Bordi Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër
Tajar Bici Anëtar Bordi Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Gramsh
Jetnor Haska Anëtar Bordi Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Tepelenë
Zef Maci Anëtar Bordi Drejtor i Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Lezhë
Donato D’Agostino Anëtar Bordi President i Chimica D’Agostino s.p.a
Arlinda Ibrahimllari Anëtar Bordi Kryetare e Grupit Shqipetar te PRU